Barvy na kov

Tato kategorie je velmi široká, takže odkazy na těchto stránkách. Všechny jsou k dostání v prodejně.

barvy na kov a dřevo

www.primalex.cz/kategorie/87-barvy_na_kov_a_drevo


 

 

 

barva na okna, lesk

Primalex BARVA NA OKNA LESKLÁ je určena k vrchním nátěrům dřeva a kovů určených pro venkovní i vnitřní prostředí. Nátěr má velmi dobrou kryvost, vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, je tvrdý a přitom velmi pružný.

OdstínyKlikněte zde pro zobrazení základní nabídky odstínů.
Vydatnost: V jedné vrstvě 18 m²/l dle typu povrchu a způsobu aplikace.
Schnutí: Při teplotě 23°C: Zasychání proti prachu: 5 hodin, úplné zaschnutí: 24 hodin. Možnost opětovného nátěru při teplotě 23°C: po 24 hodinách.
Příprava podkladu – dřevo: Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen a zbaven prachu. Pro zvýšení životnosti je vhodné ošetřit povrch impregnačním prostředkem Primalex Napouštědlo na dřevo. Pro vnitřní prostředí doporučujeme impregnaci napouštěcí fermeží. 
Nerovnosti povrchu můžete vyspravit Primalex Univerzálním tmelem nebo Primalex Tmelem pod syntetické barvy. Poté natřete povrch Primalex Základní barvou na dřevo syntetickou. 
Příprava podkladu – kov: Kovové povrchy je nutné zbavit rzi a očistit od případné mastnoty.
Nerovnosti povrchu můžete vyspravit Primalex Tmelem pod syntetické barvy.
Podklad natřete 1-2 vrstvami Primalex Základní barvou antikorozní syntetickou. 
Na takto upravené povrchy můžete nanášet Primalex Barvu na okna v 1-2 vrstvách, interval mezi jednotlivými vrstvami je 24 hodin. Barvu před aplikací důkladně promíchejte.

lazura tenkovrstvá

Primalex Lazura tenkovrstvá je určena k dekoračním vrchním nátěrům dřeva určených pro venkovní i vnitřní prostředí. Lazura zvýrazňuje kresbu dřeva a zvyšuje odolnost proti vodě a povětrnostním vlivům včetně UV záření. Neobsahuje žádné toxické látky (fungicidy, insekticidy). Bezbarvé provedení lazury doporučujeme používat pouze ve vnitřním prostředí. Konečný vzhled nátěru je MATNÝ.

OdstínyKlikněte zde pro zobrazení základní nabídky odstínů.
Vydatnost: V jedné vrstvě 16-18 m²/l dle jakosti povrchu a způsobu aplikace.
Schnutí: Při teplotě 23°C: 24 hodin.
Příprava podkladu: Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen a zbaven prachu. Pro zvýšení životnosti je nutné ošetřit dřevo impregnačním prostředkem Primalex Napouštědlo na dřevo. V ostatních případech doporučujeme pro snížení savosti povrchu dřeva použít napouštěcí fermež. Z již natřeného povrchu musí být nátěr odstraněn broušením nebo odstraňovačem nátěrů.
Na takto upravené povrchy můžete nanášet Primalex Lazuru tenkovrstvou ve 2 - 3 vrstvách, interval mezi jednotlivými vrstvami je 24 hodin. Lazuru během aplikace opakovaně promíchávejte. 
Z určitých druhů tropického dřeva se mohou rozpouštět pigmenty, které mohou zhoršovat konečný estetický vzhled. Některé druhy dřeva zpomalují schnutí nátěru. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést praktickou zkoušku
Balení: Plechovky 0,75 l, 2,5l, 5 l

 

jednovrtsvá barva 3v1 na kov

Primalex JEDNOVRSTVÁ BARVA 3v1 NA KOV na střechy a fyzicky nenamáhané plochy je jedinečná v tom, že nabízí použití i na čerstvý pozink. Zaručuje minimum trhlin díky vyšší pružnosti nátěru a vyjímečnou mechanickou odolnost. Nabízí až třetinovou úsporu času díky rychlejšímu schnutí při běžné pokojové teplotě.

Odstíny: Klikněte zde pro zobrazení základní nabídky odstínů.
Použití: Primalex Jednovrstvá barva spojuje vlastnosti základního antikorozního nátěru a současně vrchní barvy. Je určena k přímým nátěrům kovů ve venkovním prostředí. Barva je ideální pro nátěry ocelových, hliníkových či měděných materiálů, stejně tak jako na zoxidované nebo i čerstvé pozinkované povrchy. Nátěr rychle schne, má dokonalou přilnavost, je velmi pružný a vysoce odolný povětrnostním vlivům, má dlouhodobou životnost.
Aplikace: Před použitím Primalex Jednovrstvou barvu důkladně zamíchejte, popř. nařeďte syntetickým ředidlem S 6005 nebo S 6300 v množství do 1% objemu. POZOR - NEDOPORUČUJEME KLASICKÉ SYNTETICKÉ ŘEDIDLO S 6006. Následně je možné barvu aplikovat ve 2-3 vrstvách podle náročnosti aplikace, interval mezi jednotlivými vrstvami je 4 hodiny. Aplikaci provádějte při teplotách od +10 stupňů Celsia do 25 stupňů Celsia.
Úplné zaschnutí: 8 hodin, možnost opakovaného nátěru po 4 hodinách při teplotě 23 stupňů Celsia.
Příprava podkladu: Veškeré druhy výše zmiňovaných povrchů, na které se nátěr nanáší musí být suché, čisté - odmaštěné, zbavené prachu, rzi a případných nepřilnavých starých nátěrů (nejlépe formou celoplošného důkladného a pečlivého přebroušení).

vrchní barva na kov a dřevo

Primalex VRCHNÍ BARVA NA KOV A DŘEVO LESKLÁ je určena k vrchním nátěrům dřeva a kovů určených pro venkovní i vnitřní prostředí. Nátěr je vysoce odolný proti povětrnostním vlivům, je tvrdý a přitom velmi pružný.

Odstíny: Klikněte zde pro zobrazení základní nabídky odstínů.
Použití: K vrchním nátěrům dřeva a kovu pro vnitřní i venkovní použití. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu – dřevo: Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen a zbaven prachu. Pro zvýšení životnosti je vhodné ošetřit povrch impregnačním prostředkem Primalex Napouštědlo na dřevo. Pro vnitřní prostředí doporučujeme impregnaci napouštěcí fermeží. 
Nerovnosti povrchu můžete vyspravit Primalexem Univerzálním tmelem nebo Primalex Tmelem pod syntetické barvy. Poté natřete povrch Primalexem Základní barvou na dřevo syntetickou. 
Příprava podkladu – kov: Kovové povrchy je nutné zbavit rzi a očistit od případné mastnoty. Nerovnosti povrchu můžete vyspravit nebo Primalex Tmelem pod syntetické barvy. Podklad natřete 1-2 vrstvami Primalex Základní barvou antikorozní syntetickou. Hliník a pozinkované povrchy je nutné ošetřit základní reaktivní barvou.

Na takto upravené povrchy můžete nanášet Primalex Vrchní barvu v 1-2 vrstvách, interval mezi jednotlivými vrstvami je 24 hodin.
Balení: Plechovky 0,75 l, 5 l, 10l

 

lodní lak bezbarvý, lesk, pololesk

Primalex Bezbarvý lak / LODNÍ LAK na dřevo lesklý je určen pro nátěry dřevěných povrchů ve venkovním i vnitřním prostředí, jako jsou například stavební konstrukce, okenní rámy, nábytek nebo dýhované povrchy. Při aplikaci 2-3 vrstev lak zdůrazní přirozenou strukturu dřeva.

Vydatnost: V jedné vrstvě 10-12 m²/l. Doporučený počet vrstev: 2 vrstvy.
Příprava podkladu: Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen a zbaven prachu. Pro zvýšení životnosti je vhodné pro vnitřní prostředí ošetřit povrch napouštěcí fermeží. Pro venkovní prostředí použijte impregnační prostředek PRIMALEX NAPOUŠTĚDLO NA DŘEVO. Po 2 hodinách setřete nevsáknuté množství impregnačního prostředku.Na upravený povrch nanášejte lak štětcem, válečkem nebo stříkáním v jedné až dvou vrstvách v intervalu 24 hodin. Zaschlý povrch je vhodné před dalším nátěrem lehce přebrousit. Po ukončení prací vyčistěte aplikační náčiní syntetickým ředidlem.
Ředění: Plechovky 0,75l, 5l.